Понеділок, 17.02.2020, 19:48
Вітаю Вас Гість
RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Модель методичної роботи ліцею

         Внутрішньошкільна методична робота в ліцеї з педагогічними кадрами спрямована на:

  • надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності;
  • підвищення кваліфікації, атестація педагогів;
  • формування професійної компетентності;
  • пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків;
  • вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчально ­ виховний процес.

 

        Основні завдання методичної роботи:

Ø вивчення і творче використання нормативних, програмно-методичних документів;

Ø активне впровадження та використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

Ø створення згуртованого колективу однодумців, які дбайливо зберігають традиції ліцею;

Ø діагностика і прогнозування результатів навчально-виховного процесу;

Ø стимулювання ініціативи та творчості членів педагогічного колективу й активізація його діяльності у науково-дослідній, пошуковій роботі;

Ø запровадження у навчально-виховний процес сучасних методик, форм, видів, засобів і нових технологій;

Ø виявлення і ліквідація недоліків, утруднень роботи педколективу.

 Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань багато в чому залежить від того, наскільки правильно сплановано в школі організаційно-педагогічні та методичні заходи.

З метою оптимізації керівництва методичною роботою розподіляємо обов’язки так: директор визначає організаційну структуру методичної роботи, добирає керівника методичної кафедри, розглядає й затверджує план  кафедри, забезпечує участь учителів у курсовій підготовці.

Заступник директора відповідає за планування методичної роботи, організовує й координує роботу всіх методичних ланок  ліцею.

    Адміністрація ліцею спрямовує усю методичну роботу на підвищення фахового та освітнього рівня вчителів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів ліцею новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти.

Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного вчителя – головне завдання методичної роботи в ліцеї.

Координаційним центром всієї методичної роботи в ліцеї є методичний  кабінет

  Упродовж декількох років методична діяльність у ліцеї будується і проводиться за принципом моніторингу.

Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності вчителя є діагностування.

На початок травня припадає початок діагностування вчителів. Його проведення дає можливість цілеспрямовано й послідовно організувати методичну роботу в школі, допомагає подолати такі характерні недоліки, як необґрунтованість вибраних форм і напрямків, брак елементів кращого педагогічного досвіду, взаємодопомоги.

Перед діагностуванням проводиться підготовча робота. Насамперед вчимо вчителів аналізувати свої уроки, адже діагностування неможливе, якщо вчитель не вміє давати адекватну оцінку своїй праці.

Основний етап роботи – заповнення вчителем діагностичних анкет, який проводиться щорічно в кінці травня. Учителям заздалегідь пропонується перелік основних питань з навчальної та виховної роботи, що випливають з проблемної теми, над вирішенням якої працює педколектив. Після коригування анкет складаємо діагностичну карту. Яка дає можливість спланувати методичну роботу в школі, орієнтуючись на потреби і можливості педколективу та об’єктивно визначити форми роботи з питань удосконалення педагогічної майстерності кожного педагога.

Отже, вся методична робота, що проводиться в школі, планується відповідно до результатів педагогічного діагностування і спрямовується на ґрунтовне теоретичне і практичне засвоєння педагогічним колективом актуальних проблем становлення національної школи України, піднесення ефективності уроку, оновлення позакласної роботи. 

На даній основі у ліцеї розробляється план-сітка методичної роботи, яка спрямована на надання практичної допомоги з питань вдосконалення методики уроку як основної форми навчального процесу; вивчення і впровадження в практику кращого педагогічного досвіду і досягнень психолого-педагогічної науки; оволодіння новими педагогічними технологіями навчання і виховання школярів; систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників і методичних посібників; надання допомоги молодому вчителю.

Структура методичної роботи в ліцеї визначається на рік. Всі вчителі ліцею охоплені різними формами методичної роботи.

Колективні форми методичної роботи  в ліцеї:

Метою колективних форм методичної роботи є підвищення май­стерності всіх учителів у процесі цілеспрямовано сплано­ваних і реалізованих заходів. Однією з найпоширеніших колективних форм методичної роботи в ліцеї  є відкриті уроки із взаємовідвідуванням, завданням яких - впровадження у практику вчите­лів ефективного  педагогічного досвіду і надбань педагогіч­ної науки.

Із колективних форм роботи:

-         педагогічні ради;

-         інструктивно - методичні наради;

-         предметні  декади;

-         науково - практичні конференції;

-         огляд методичної літератури.

 

Групові форми роботи:

-         методичні кафедри;

-         творчі групи;

-         семінари - практикуми;

-         тренінги;

 

Індивідуальна форма методичної роботи  в ліцеї

 Сутність цієї форми методичної роботи полягає у самостій­ній роботі педагога над підвищенням теоретичного рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності.

Індивідуальні форми роботи:

-         діагностування;

-         стажування / наставництво;

-         самоосвіта;

-         атестація;

-         індивідуальні консультації, співбесіди;

-         творчі звіти;

 

Молоді спеціалісти упродовж першого року роботи проходять стажування, мета якого по­лягає в набутті практичних умінь і навичок педагогічної діяльності. Директор призначає для молодого вчителя наставника з кращих учителів відповід­ного фаху. Наставник допомагає стажисту в плануванні навчально-виховної роботи, в розробленні поурочних пла­нів та ін. Результати стажування розглядаються наприкінці навчального року.

 

  Особливе місце в системі методичної діяльності посідає робота над власною науково-методичною темою та самоосвіта педагога. Саме в процесі роботи над нею вчитель сам творчо засвоює інформацією і вчить цього учня.

 

Напрямки оцінки професійної діяльності вчителя:

·       суб’єктивне джерело (думка адміністрації, методиста, оцінка учнями та батьками, участь у конкурсі);

·       відносне джерело визначення успішності (результати контрольних робіт, успішно проведені уроки, результати атестації, узагальнення досвіду).

Названі напрямки оцінки професійної діяльності вчителя відображають кінцевий результат. Нас же цікавить процес професійних змін, узагальнені характеристики педагогічної успішності, які випливають із аналізу та якості участі педагога в професійній та громадсько-педагогічній діяльності, як показник результативності самоосвіти.

         Вихід із ситуації ми вбачаємо у створенні професійного педагогічного портфоліо як форми оцінки самоосвітньої діяльності вчителя.

Мета створення портфоліо:

·       визначення динаміки значимих самоосвітніх результатів в цілому;

·       забезпечення відслідковування індивідуального прогресу вчителя;

·       демонстрація його здібності практично застосовувати освітні надбання.

Портфоліо вирішує ряд завдань методичної роботи;

-         розвиває і постійно підтримує мотивацію, готовність педагога до свідомої ефективної цілеспрямованої самоосвіти;

-         розвиває рефлексивну і самооцінювальну діяльність, розширює можливості самонавчання;

-         прискорює процес оцінювання, визначає діапазон професійних можливостей учителя;

-         фіксує зміни й зростання за певний час;

-         забезпечує неперервність самоосвіти;

-         сприяє активізації післядипломної освіти вчителя у міжкурсовий  період, підвищує рівень його методичної культури.  

Вхід на сайт
Корисні посилання

Block title
Block content
Block title
Block content

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz