Понеділок, 17.02.2020, 18:13
Вітаю Вас Гість
RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про раду ліцею

ЗАТВЕРДЖЕО

загальними зборами

Протокол №    1

від 09.06.2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ БОГОДУХІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 3

БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Загальні положення

Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у навчальних закладах системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

Рада Богодухівського ліцею № 3 (далі - рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

 

Мета, завдання і принципи діяльності ради ліцею.

Метою діяльності є:

 • демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцею;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в ліцеї;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада ліцею діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

 

Структура ради ліцею та організація її діяльності.

 • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальною конференцією Богодухівського ліцею № 3.
 • Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальною конференцією.
 • На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.
 • Рада працює за планом, що затверджується загальною конференцією.
 • Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
 • Очолює раду ліцею голова, який обирається зі складу ради.
 • Голова ради може бути членом педагогічної ради.
 • Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
 • Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею а також членами ради.
 • Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.
 • Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.
 • Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
 • У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
 • Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ліцею, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
 • У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
 •      До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Богодухівського ліцею № 3.
 • Рада ліцею:
 • організовує виконання рішень загальної конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
 • затверджує режим роботи ліцею;
 • сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховного та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

Вхід на сайт
Корисні посилання

Block title
Block content
Block title
Block content

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz